Základní informace - Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07254

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Nadpis
Základní informace | « Zpět

Základní informace

Jihočeský kraj realizuje v rámci Integrovaného operačního programu projekt s názvem "Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji" s alokací 158 mil. Kč.

Klíčové aktivity projektu:

 • digitalizace fondu kulturního dědictví
 • instalace digitalizační jednotky
 • implementace systému KDS (Krajská digitální spisovna)
 • implementace systému KDR (Krajský digitální repozitář)
 • vybudování garantovaného úložiště pro dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů

Části projektu:

 • Elektronická spisová služba
 • Digitální mapa veřejné správy
 • Digitalizace a ukládání dat
 • Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
 • Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence
 • Technologické centrum

Cíle a přínosy projektu:

 • zajišťování nástrojů pro digitalizaci, archivaci, ukládání a zpřístupňování hodnotných dokumentů a dat
 • subjekty zapojené do projektu - krajský úřad, organizace kraje, města a obce a jejich organizace
 • výstupy - digitalizovaná a bezpečně uložená data a dokumenty, krajská digitalizační jednotka, krajská digitální spisovna, krajský digitální repozitář, garantované úložiště pro dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů
 • vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů územních samospráv, vytvoření základní báze uložených dat a dokumentů a ochrana kulturního dědictví