Digitalizace a ukládání dat - Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07254

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Nadpis
Digitalizace a ukládání dat | « Zpět

Digitalizace a ukládání dat

Digitalizace a ukládání dat
V současné době vzniká celá řada digitálních dat a dokumentů různého charakteru, důležitosti a významu. K tomu, aby jich většina nezmizela v propasti "digitálního temna", je potřeba zajistit celý jejich životní cyklus – vyhledávání a přípravu fondů pro digitalizaci, tvorbu, ukládání a přístup k nim.
Touto problematikou se zabývá část projektu "Digitalizace a ukládání dat", která zahrnuje následující oblasti:  
Krajská digitální jednotka (KDJ)
Cílem této oblasti je vytvořit a implementovat:
  • metodický a procesní model zahrnující celý životní cyklus procesu digitalizace dokumentů kulturního dědictví a procesu zpracování, uložení a zpřístupnění dat, při dodržení pravidel pro digitalizaci stanovených Národní knihovnou ČR (NK ČR);
  • robustní technologické provozní prostředí pro digitalizaci dokumentů kulturního dědictví a zpracování, uložení a zpřístupnění dat zahrnující poloautomatický skener a související HW a SW vybavení.

V rámci realizace projektu bylo vybudováno (po materiální i personální stránce) pracoviště Krajské digitalizační jednotky (KDJ), které zajišťuje digitalizaci předloh regionálního kulturního dědictví kraje (periodika, monografie) dle standardů NK ČR. Pracoviště zahrnuje poloautomatický skener a související HW a SW vybavení. Pracoviště KDJ je dimenzováno v závislosti na předloze (formát, stav) na zpracování (digitalizace, popis) cca 4 - 5 tis. stran předloh týdně.

Digitalizace dokumentů kulturního dědictví
Předmětem této oblasti je služba digitalizace papírových dokumentů dodavatelským způsobem s důrazem na zajištění souladu, správnosti a úplnosti procesu digitalizace s metodikami a doporučeními zpracovanými NK ČR v rámci projektu „Vytvoření Národní digitální knihovny“ (NDK).
Digitalizovány budou zejména historické dokumenty paměťových institucí Jihočeského kraje, přičemž základním typem dokumentu určeným k digitalizaci jsou vybraná periodika paměťových institucí Jihočeského kraje.
V rámci projektu bylo v souladu se standardy NK ČR dodavatelským způsobem zdigitalizováno a popsáno (opatřeno metadaty) celkem cca 360 tis. stran předloh zejména regionálních periodik.
Zpřístupnění výstupů z pracoviště KDJ a z Digitalizace dokumentů kulturního dědictví
Výstupy z pracoviště KDJ a výstupy z realizace Digitalizace dokumentů kulturního dědictví jsou průběžně zpřístupňovány veřejnosti prostřednictvím systému KRAMERIUS, který provozuje Jihočeská vědecká knihovna na adrese http://kramerius.cbvk.cz
Ukládání dat - viz záložka KDS a KDR