Datové sklady - Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07254

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Nadpis
Datové sklady | « Zpět

Datové sklady

Cílem projektu je prostřednictvím pořízení a implementace nástrojů datových skladů, analytických a prezentačních nástrojů zajistit:

  • prohloubení a rozšíření užívání informačních nástrojů a informačního potenciálu kraje směrem k obcím, příspěvkovým organizacím, občanům kraje, zaměstnancům a manažerům kraje, tzn. efektivní a uživatelsky snadné zpřístupnění všech relevantních dat krajské úrovně veřejné správy zainteresovaným subjektům
  • zvýšení využitelnosti, výtěžnosti a vypovídající hodnoty krajských informací, zkvalitnění a zrychlení rozhodovacích procesů veřejné správy kraje
  • úspora veřejných prostředků, zvýšení efektivity fungování krajských úřadů, zejména v oblasti zpracování dat - automatizace a unifikace dotčených procesů
  • vytvoření standardního referenčního podkladu pro rozhodování v agendách samospráv, měření efektivity procesů (strategií, priorit) spojených s rozvojem regionu

V rámci tohoto projektu je pro veřejnost připraven "Rozklikávací rozpočet": https://zds.kraj-jihocesky.gov.cz.