Vnitřní integrace úřadu, integrace s ISVS - Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07254

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Nadpis
Vnitřní integrace úřadu, integrace s ISVS | « Zpět

Vnitřní integrace úřadu, integrace s ISVS

Cílem projektu je zvýšení transparentnosti veřejné správy, zvýšení její efektivnosti a snížení administrativní zátěže pro občany i instituce. Je nutné splnit několik předpokladů:

 • zajistit schopnost vzájemné komunikace mezi základními registry a lokálními systémy ICT
 • standardní členění činností (agend, slžeb) veřejné správy s možností řešit lokální odlišnosti
 • standardní popis životních situací s možností řešit lokální odlišnosti
 • členění pracovních pozic a ve vazbě na personalistiku, práva a povinnosti a probíhající změny
 • zpracovaný model standardní doporučené organizační struktury
 • kvalitní systém řízení uživatelských oprávnění k funkcím používaných informačních systémů
 • možnost hodnocení efektivity vykonávaných činností
 • možnost svázat potřebné objekty systému - realizovat vazbu mezi těmito objekty

Integrace chodu úřadu představuje "vyladění" základních komponent systému, zeména:

 • systém řízení organizační struktury kraje
 • systém řízení zdrojů
 • systém řízení služeb
 • vnější integrace systému
 • klíčové databáze systému