KDS a KDR - Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07254

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Nadpis
KDS a KDR | « Zpět

KDS a KDR

Krajská digitální spisovna (KDS) a krajský digitální repozitář (KDR)

KDS - nástroj pro dlouhodobé ukládání úředních dokumentů a spisů vzniklých jako produkt činnosti původců

Původci KDS budou následující subjekty, u nichž vznikají digitální dokumenty:

 • orgány Jihočeského kraje (hejtman, Rada Jihočeského kraje, Zastupitelstvo Jihočeského kraje, Krajský úřad včetně jeho organizačních jednotek). Zdrojem dokumentů jsou členové volených orgánů či zaměstnanci krajského úřadu;
 • krajem zřízené nebo založené organizace;
 • zrušená nestátní zdravotnická zařízení, převážně v případě úmrtí soukromého lékaře, jehož zdravotní dokumentaci jednotlivých pacientů má kraj povinnost převzít (týká se převážně převzetí elektronické zdravotní dokumentace soukromých lékařů v případě jejich náhlého úmrtí);
 • obce Jihočeského kraje;
 • organizace zřízené nebo založené obcemi Jihočeského kraje.

KDR - nástroj pro dlouhodobé ukládání dokumentů převážně z oblasti kulturního dědictví regionu

Bude se jednat o tyto typy dokumentů:

 • dokumenty, cenné písemnosti, umělecká díla a vybrané knihovní fondy spravované Jihočeskou vědeckou knihovnou a dalšími (krajem nebo obcemi) zřizovanými paměťovými instucemi, zejména knihovnami, muzei, archivy;
 • historické dokumenty a cenné písemnosti vzniklé z činnosti nebo spravované školami a vědeckými institucemi;
 • 3D digitalizované vybrané kulturní památky;
 • historické dokumenty a cenné písemnosti vzniklé z činnosti náboženských obcí a kongregací;
 • dokumenty vytvořené soukromými osobami;
 • webové stránky regionálního významu vytvořené libovolnými původci;
 • data uložená na pevných nosičích (typicky s problematickou životností a čitelností - diskety, pásky, CD/DVD apod.).
Informace pro uživatele: KDS a KDR